Nasze wartości

Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji, obejmuje uczniów szkoły podstawowej, pracuje zgodnie ze standardami i programami wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

W BADE fundamentem tworzenia przestrzeni edukacyjnej jest podążanie za potrzebami ucznia, rozwijanie jego pasji, zainteresowań, niwelowanie trudności - co skutkuje zdobywaniem umiejętności radzenia sobie w rożnych sytuacjach życiowych.

Standardy Dobrej Edukacji

Nabór 2023/2024

Zostań uczniem naszej szkoły!

Czeka na ciebie wiele ciekawych lekcji, pełnych przygód wycieczek i wieloletnie przyjaźnie.

Dowiedz się więcej

"Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil."
Janusz Korczak