Co nas wyróżnia

 • Zadania domowe, a właściwie ich brak. Od początku stawiamy nacisk na naukę zarządzania czasem, wierzymy, że w naszej szkole każdego dnia jest tyle oddziaływań edukacyjnych, że czas spędzany po szkole, w domu może być po prostu czasem wolnym. Z jednej strony nie ma u nas kultury zadawania prac domowych, jednak co tydzień uczniowie otrzymują karty pracy, utrwalający bieżący materiał. Po tygodniu karty pracy są oddawane.
   
 • Długość zajęć dostosowywana jest do możliwości dzieci, nie mamy dzwonków. Osoba prowadząca zajęcia może regulować czas pracy i ogłaszać przerwy jeśli uzna, że jest to wskazane. Spora część zajęć odbywa się poza przestrzenią szkoły, dlatego nie bądźcie zdziwieni widokiem dzieci leżących z książkami na kocach np. w parku nad Bobrem.
   
 • Bliski kontakt z naturą, nauka i doskonalenie pływania, gimnastyka w sali sportowej Fit&Style, a także codzienne spacery pozwalają nam na zapewnienie dzieciom tego, czego potrzebują najbardziej - aktywności fizycznej i dużej porcji swobodnej zabawy.
   
 • Zapewniamy zdrowe i właściwie zbilansowane posiłki w szkole.
   
 • Uważamy, że pogoń za oceną wypacza naukę samą w sobie. Dziecko przestaje uczyć się z ciekawości, dla siebie, ale dlatego, że chce otrzymać najlepszą ocenę. Dlatego zamiast standardowych stopni wprowadziliśmy ocenianie kształtujące, dzięki czemu każdy wie, nad czym powinien pracować i co robić, by osiągnąć zamierzony cel.
   
 • Pozytywna Dyscyplina jest nurtem wychowawczym w naszej szkole, a nad jej sprawnym wdrożeniem czuwa najlepsza edukatorka w Polsce - Sylwia Anderson-Hanney, szkoląc kadrę i rodziców.
   
 • Przyjazna, domowa szkolna przestrzeń - w naszej szkole czujemy się jak w domu, jest ładnie, mamy dużo zieleni, dbamy o porządek i pilnujemy, aby panowała miła, przyjazna atmosfera.
   
 • Podążanie za potrzebami ucznia – każdy od I klasy ma prowadzoną Indywidualną Drogę Edukacyjnego-Rozwojowu.
   
 • Troska o rozwój kompetencji miękkich - asertywność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie czy myślenie krytyczne, to cechy, których naturalne nabycie pozwala każdemu z nas na bycie dobrym i sprawiedliwym człowiekiem dla siebie i innych.
   
 • Każdego dnia język angielski.
   
 • Zajęcia dodatkowe dopasowane do potrzeb i zainteresowań uczniów jak np.: glina, joga, robotyka czy malarstwo.