FAQ

Czy w tej szkole dzieci się normalnie uczą?

To zależy jak rozumiemy normalność. Jeśli jednak chodzi o status prawny to jest jak najzupełniej normalna. BADE to niepubliczna szkoła na prawach szkoły publicznej. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do realizacji podstawy programowej.

Czy naprawdę nie ma tu prac domowych?

Na to pytanie musimy odpowiedzieć bardzo ostrożnie. Z jednej strony nie ma u nas kultury zadawania prac domowych, jednak co tydzień uczniowie otrzymują karty pracy, utrwalający bieżący materiał. Po tygodniu karty pracy są oddawane. Taki sposób rozwija umiejętność zarządzania swoim czasem.

Ile osób jest w jednej grupie?

Staramy się, by było ich około czternastu.

Czy świadectwa na koniec roku są takie same jak wszędzie?

Świadectwa wydajemy takie jak wszędzie. Jest to dokument, który najczęściej wręczamy do rąk własnych rodzicom. Uczniowie znają swoje postępy, gdyż pod koniec roku szkolnego każdy nauczyciel omawia z uczniem jego pracę w danym roku szkolnym. Mimo, że w codziennej pracy nie stosujemy ocen, od IV klasy stopnie znajdują się na świadectwie. Ocena jest wynikiem porozumienia obu stron. Ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel, możliwy jest także egzamin klasyfikacyjny.

Ile kosztuje szkoła?

Odpowiadamy na to pytanie w innym miejscu (tutaj). Napiszmy tu tylko, że do końca czerwca każdego roku informujemy o ewentualnych zmianach dotyczących wysokości czesnego.

Jak jest z językami obcymi?

Uczymy angielskiego i hiszpańskiego.

Jak dzieci mogą się wyszumieć ruchowo?

Wychowanie fizyczne odbywa się w wynajmowanej sali gimnastycznej. W wyznaczone dni tygodnia, po południu chodzimy też na basen. Jeśli pogoda pozwala, wychodzimy na zewnątrz, czasami na pobliskie place zabaw i do parków.

Jak bez ocen motywujemy uczniów do nauki?

Uważamy, że pogoń za oceną wypacza naukę samą w sobie. Dziecko przestaje uczyć się z ciekawości, dla siebie, ale dlatego, że chce otrzymać najlepszą ocenę. Często za dobre oceny dzieci są wynagradzane przez rodziców i wtedy bardzo łatwo zatracić główny cel uczenia się, czyli chęć posiadania określonej wiedzy czy umiejętności w danej dziedzinie. Takie podejście prowadzi do słynnego 3xZ, czyli „zakuć, zdać, zapomnieć”. Tradycyjne oceny nie są wystarczającą informacją zwrotną dla ucznia. System numeryczny często jest nieobiektywny, nie bierze pod uwagę pracy i zaangażowania, jaką uczeń włożył w naukę. W trakcie roku szkolnego uczniowie BADE nie są oceniani tradycyjnymi stopniami, ale otrzymują informacje o postępach w realizacji celów postawionych przed nimi w IDERze. Bazujemy na wewnętrznej motywacji uczniów, personalizujemy wymagania, dlatego nasi uczniowie nie porównują się, wiedzą, jakie cele powinien każdy z nich osiągnąć, by przejść do kolejnego etapu edukacji.