Edukacja domowa

Edukacja domowa to fantastyczna przygoda i wyzwanie dla rodziców i dzieci. Jesteśmy przyjaźni edukacji domowej.

Pragniemy wspierać rodziców pragnących uczyć swoje dzieci w domu.
Uczeń w ED może mieć zorganizowany proces edukacyjny zgodny ze swoimi potrzebami, tempem pracy i przyjętą przez rodziców koncepcją, realizuje on podstawę programową i raz do roku musi zdać egzaminy klasyfikacyjne umożliwiające mu promocję do następnej klasy.

Uwaga!
Do przejścia na taki rodzaj edukacji nie jest już wymagana opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Decyzję o realizacji edukacji domowej podejmuje tylko dyrektor BADE, na wniosek rodziców.
Na edukację domową można przejść w każdym momencie roku szkolnego – terminy są dowolne.

Nasz uczeń domowy bezpłatnie:
  • dostaje informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych,
  • otrzymuje podręczniki do danej klasy,
  • ma swojego mentora, który jest z nim i jego rodzicami w kontakcie średnio raz w miesiącu,
  • ma ustalone terminy egzaminów w sposób maksymalnie elastyczny, umożliwiający uczniowi sukcesywne bądź całościowe zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów – zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.
  • raz w tygodniu może uczestniczyć w organizowanych w szkole  zajęciach projektowych tj. robotyka, kulinarne przygody, ceramika, ciekawskie dzieci, las bliżej Nas

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej
  • Nasze egzaminy zawsze przebiegają w przyjaznej atmosferze. Zależy nam na tym, żeby dla dzieci było to dobre doświadczenie, niepowodujące niepotrzebnego stresu.
  • W klasach młodszych w trakcie pobytu ucznia w BADE, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej obserwuje aktywność edukacyjną dziecka podczas jego swobodnej pracy i zabawy.
  • W klasach starszych egzaminy są dostosowane do potrzeb ucznia. Mogą być realizowane w różnym, dogodnie ustalonym z rodzicami terminie. Egzaminy odbywają się w odniesieniu do podstawy programowej i zgodnie z przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami.


Pamiętaj:
W edukacji domowej nie obowiązuje rejonizacja, przyjmujemy Dzieci również spoza Bolesławca czy Dolnego Śląska.

JAK SIE ZAPISAĆ?
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Zadzwoń +48 730 820 111
lub napisz: sekretariat@bade.edu.pl