Edukacja domowa

Edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości, stawiająca na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystująca nowoczesne technologie, to cel programowy powstałego w 2012 roku Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Szkoły realizujące Program Dobrej Edukacji mogą zajmować się uczniami z kolejnych dwunastu roczników – od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej. Może działać przy nich również oddział przedszkolny lub przedszkole, realizujące wymagania programowe spójne z wymaganiami realizowanymi na kolejnych etapach.

Szkoły te koncentrują się na rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Zajęcia edukacyjne planowane są najczęściej w grupach obejmujących uczniów z kilku kolejnych roczników. Skład grup ustalany jest co roku na podstawie analizy potrzeb uczniów. Są grupy, w których uczeń uczestniczy na podstawie własnego wyboru lub zdiagnozowanego poziomu zaawansowania, ale są i takie, gdzie uczeń, poznając obowiązkowe treści programowe, ale i takie, gdzie uczeń, poznając obowiązkowe treści programowe, pomaga mniej zaawansowanym uczniom lub korzysta z pomocy uczniów bardziej zaawansowanych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel: +48 730 820 111 lub pisząc na e-mail: sekretariat@bade.edu.pl