Dzień w BADE

BADE otwieramy o 7:00

Na uczniów czeka wtedy sala, w której mogą poczekać na zajęcia, pobawić się, zintegrować, zjeść śniadanie lub… zmrużyć oczy.

Od 8.00 jest nas więcej, powoli przygotowujemy się do zajęć, które rozpoczynają się od 8.45 i trwają zgodnie z planem lekcji. Uczniowie pracują do godziny 14:00.
Długość zajęć dostosowywana jest do możliwości dzieci, nie mamy dzwonków.
Osoba prowadząca zajęcia może regulować czas pracy i ogłaszać przerwy jeśli uzna, że jest to wskazane. Wszyscy korzystają z konsultacji bezpośrednich z nauczycielami i uczestniczą w zajęciach, których celem jest realizacja podstawy programowej. 

W trakcie dnia znajdujemy czas na posiłki. Pierwsze i drugie danie jemy bez pośpiechu i wspólnie, pod opieką naszych nauczycieli. Po pierwszym posiłku wychodzimy na spacer, czasem zabierając ze sobą również książki. 

Od 14:00 rozpoczynają się zajęcia popołudniowe (rozwijające zainteresowania).